Pálení čarodějnic_2017

Třicátý duben je každoročně spjat s pálením čarodějnic. Z různých kruhů jsme slýchali názor, že se v naší obci tato akce nekoná veřejně a že v okolních vsích je to běžné. Lidé se sejdou, poklábosí a pobaví se. Rozhodli jsme se tedy tuto akci uspořádat spolu s Obecním úřadem. Ten zajistil hudební produkci a špekáčky, které dostali děti zdarma. S přípravou jsme začali již v pátek večer, kdy byla svolána porada, na které jsme si rozdělili úkoly. V sobotu ráno jsme vyrazili na dřevo. Využili jsme práce energetiků a dopaběrkovali zbytky po prořezu pod vedením vysokého napětí. Se stavbou hranice jsme začali až v neděli po obědě. Nařezali jsme i dříví na přikládání a připravovali zázemí. Během příprav nazdobila děvčata májku, kterou jsme po té ukryli.Kolem páté odpolední bylo hotovo a už i přicházeli první účastníci. Přibližně v půl sedmé byla zapálena hranice s čarodějnicí. Lidé se scházeli a někteří dokonce i v maskách čarodějnic. Hezkou atmosféru doplnil svou hudební produkcí pan Václav Polívka se svou zpěvačkou. Celkově hodnotím akci jako vydařenou a i z doslechu jsme slyšeli chválu. Již teď se těšíme na příští rok, kdy znovu zapálíme hranici. Hned po ránu prvního května jsme vztyčili nad hraštickou návsí krásně nazdobenou májku,.

Dominik